LIN900

- Kombinerad manövrering, övervakning och säkringspanel

- Fungerar som sammankopplare av kablagen i husvagnen

- Presenterar nivåer i tankar och batteri samt utlösta säkringar

- Manöverknappar för vattenpump och belysning

LIN900 system beskrivning

System LIN900 representerar ett nytt sätt att tänka när det gäller fritidsfordon med 12V-system. Systemet består av två enheter, en manöverpanel med tryckknappar, säkringar och en grafisk display, och ett fördelningskort med reläer och anslutningar för olika förbrukare. De två enheterna är hopkopplade med kablage och bildar centrum för 12Vsystemet i en husvagn. Detta förenklar byggandet av 12V-systemet samtidigt som man tillför funktioner och användarvänlighet för slutanvändaren.
Manöverpanelen är användarens interface och monteras på ett lättåtkomligt läge inuti vagnen. Den har en display för presentation och några tryckknappar för manövrering. Displayen har tre lägen:

- Standardläge, visar tid och datum och symbol för ansluten 230VAC samt valt Cityvatten.
- Viloläge, visar tanknivåer och batteristatus.
- Larmläge, visar en symbol kopplad till larmet.

BILD2

 

Fördelningskortet fungerar som en kablagefördelare. Den har kontaktdon för anslutning av de olika delkablagen. Det finns även reläer för laddning och kylskåpsmatning från dragbil. Det monteras nära batteriet för att minska spänningsförluster och förenkla kablagedragningen.

 

bild2