Kabeldimensionering

Dimensionering av kablar vid arbetsspänningen 12VDC är beroende av hur hög strömmen är som flyter i ledningen, men också dess längd. Beräkning av spänningsfall utgår från OHMS lag.

OHMS lag: U = R x I, R=U / I eller I=U / R

U= Spänning i Volt

R = Resistans i Ohm

I = Ström i Ampere

Ett exempel:

En ledning på 1,0 kvmm är 10 meter. Spänningen är 12 Volt och strömmen är 10Ampere.

Motståndet i kabeln blir då (20 Ohm/1000meter) = 0,02 Ohm/meter * 10meter = 0,2 Ohm

Spänningsfallet blir = 0,2 * 10A= 2 Volt

Motståndet i kabeln kan variera mellan olika fabrikat varför detta bör noga kontrolleras innan beräkningen görs. Tabellerna nedanför skall därför endast ses som ett generellt hjälpmedel.

OBS ! Tänk på att vid dimensionering måste du räkna med returledningens längd.

Spänningsfallen bör ligga under 0,5Volt och är i tabellerna representerade av grönt. Ett spänningsfall på 0,5 - 0,8Volt kan ses som nödlösningar och är i tabellerna rosa och spänningsfall utöver detta bör undvikas och är i tabellerna röda.

OBS! I en husvagn eller husbil får spänningsfallet aldrig överstiga 0,8V mellan batteri och en last enligt SS-EN_1648-1_2004 och SS-EN_1648-2_2004.

 

Spänningsfall i kabel vid 5A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m

0,5kvmm

38,2 ohm 0,191V 0,955V 1,91V 2,865V 3,82V
0,75kvmm 26 ohm 0,13 V 0,65 V 1,3 V 1,95 V 2,6 V
1,0kvmm 20 ohm 0,1 V 0,5 V 1 V 1,5 V 2 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,0685 V 0,3425 V 0,685 V 1,0275 V 1,37 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,041V 0,205 V 0,4105 V 0,6157 V 0,821V
4kvmm 5,09 ohm 0,02545 V 0,1272 V 0,2545 V 0,3817 V 0,51 V
6kvmm 3,39 ohm 0,01695 V 0,0847 V 0,1695 V 0,2542 V 0,339 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0097 V 0,0487 V 0,0975 V 0,1462 V 0,195 V

Spänningsfall i kabel vid 10A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
0,75kvmm 26 ohm 0,26 V 1,3 V 2,6 V 3,9 V 5,2 V
1,0kvmm 20 ohm 0,2 V 1 V 2 V 3 V 4 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,13 V 0,68 V 1,37 V 2,05 V 2,74 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,082 V 0,41 V 0,82 V 1,23 V 1,64 V
4kvmm 5,09 ohm 0,0509 V 0,2545 V 0,509 V 0,7635 V 1,018 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0339 V 0,1695 V 0,339 V 0,5085 V 0,678 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0195 V 0,0975 V 0,195 V 0,2925 V 0,39 V

Spänningsfall i kabel vid 15A belastning 

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
0,75kvmm 26 ohm 0,39 V 1,95 V 3,9 V 5,85 V 7,8 V
1,0kvmm 20 ohm 0,3 V 1,5 V 3 V 4,5 V 6 V
1,5kvmm 13,7 ohm 0,2055 V 1,0275 V 2,055 V 3,0825 V 4,11 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,123 V 0,6157 V 1,2315 V 1,8472 V 2,463 V
4kvmm 5,09 ohm 0,0763 V 0,3817 V 0,7635 V 1,1452 V 1,527 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0508 V 0,2542 V 0,508 V 0,7626 V 1,0168 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0292 V 0,1462 V 0,2925 V 0,438 V 0,584 V

Spänningsfall i kabel vid 20A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
1,5kvmm 13,7 ohm 0,274 V 1,37 V 2,74 V 4,11 V 5,48 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,1642 V 0,821 V 1,642 V 2,463 V 3,284 V
4kvmm 5,09 ohm 0,101 V 0,509 V 1,018 V 1,527 V 2,036 V
6kvmm 3,39 ohm 0,0678 V 0,339 V 0,678 V 1,017 V 1,356 V
10kvmm 1,95 ohm 0,039 V 0,195 V 0,39 V 0,585 V 0,78 V
16kvmm 1,24 ohm 0,0248 V 0,124 V 0,248 V 0,372 V 0,496 V
25 kvmm 0,795 ohm 0,0159 V 0,0795 V 0,159 V 0,2385 V 0,318 V

Spänningsfall i kabel vid 25A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
1,5kvmm 13,7 ohm 0,3425 V 1,7125 V 3,425 V 5,1375 V 6,85 V
2,5kvmm 8,21 ohm 0,20525V 1,02625 V 2,0525 V 3,07875 V 4,105 V
4kvmm 5,09 ohm 0,12725 V 0,63625 V 1,2725 V 1,527 V 2,545 V
6kvmm 3,39 ohm 0,08475 V 0,42375 V 0,8475 V 1,27125 V 1,695 V
10kvmm 1,95 ohm 0,04875 V 0,24375 V 0,4875 V 0,73125 V 0,975 V
16kvmm 1,24 ohm 0,031 V 0,155 V 0,31 V 0,465 V 0,62 V
25kvmm 0,795 ohm 0,019875 V 0,099375 V 0,19875 V 0,298125 V 0,3975 V

Spänningsfall i kabel vid 30A belastning

Dimension Motstånd/km 1m 5m 10m 15m 20m
2,5kvmm 8,21 ohm 0,2463 V 1,2315 V 2,463 V 3,6945 V 4,926 V
4kvmm 5,09 ohm 0,1527 V 0,7635 V 1,527 V 2,2905 V 3,054 V
6kvmm 3,39 ohm 0,1017 V 0,5085 V 1,017 V 1,5255 V 2,034 V
10kvmm 1,95 ohm 0,0585 V 0,2925 V 0,585 V 0,8775 V 1,17 V
16kvmm 1,24 ohm 0,0372 V 0,186 V 0,372 V 0,558 V 0,744 V
25kvmm 0,795 ohm 0,02385 V 0,11925 V 0,2385 V 0,35775 V 0,477 V

Effekten som du kan få ut i husvagnen/husbilen är ett resultat av Spänningen multiplicerat med strömmen, så det är viktigt att inte få för mycket spänningsfall för att få full effekt på apparaten.